Hakkımızda


Pratik Finansman A.Ş. 29 Mart 2024 yılında BDDK ‘dan kuruluş iznini almış her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlama faaliyeti gösteren kredi kuruluşudur. Şirket, mal ve hizmet finansmanı konusunda uzmanlaşan kadroları ile banka ve diğer finansal kuruluşlardan farklı bir iş modeliyle satış noktasında ve satış ile eş zamanlı olarak müşterilerine hızlı ve esnek finansal çözümler üretmektedir. Tüketicilere doğrudan finansman sağlanarak, üretici/satıcı firmalar üzerindeki finansman yükü hafifletilmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretim ve verimliliğin artmasına katkıda bulunulmaktadır.


Pratik Finansman A.Ş., dijital finansman platformu olarak, elektronik cihazlar, dayanıklı tüketim malları, mobilya vb. ürünlerin satışlarından oluşan mikro krediler pazarı öncelikli alanlardır. Finansal ekosisteme dâhil olmayan kullanıcılar, özellikle öğrenci, ev hanımı gibi geliri olsa da bankalardan finansman ihtiyacını karşılayamayan kesimler ve Z kuşağının beklentileri karşılanmaktadır. Finansal tüketicilere teknoloji, turizm, eğitim, sağlık, moda ve dekorasyon gibi farklı sektörlerde kullanabilecekleri hazır kredi limitleri tanımlanmaktadır.